O CESPO, o.p.s

Status organizace

CESPO, o.p.s. je nevládní a nepolitickou společností založenou za účelem poskytování obecně prospěšných služeb:

  • sociální služby pro sluchově postižené
  • organizace volnočasových aktivit nejen pro sluchově postižené
  • tvorba vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost
  • přednášková a lektorská činnost
  • masérské služby pro veřejnost
  • reklamní a tiskové služby

Další článek Předchozí článek