O CESPO, o.p.s

Sociální služby

CESPO, o.p.s. zajišťuje tyto sociální služby:

 • odborné sociální poradenství

  • identifikátor služby : 8532431
  • okamžitá kapacita 2 klienti
  • ambulantní i terénní forma poskytování služby
  • místo poskytování Hrnčířská 53/18, Ústí n/L.


 • tlumočnické služby

  • identifikátor služby : 9382099
  • ostatní záležitosti stejné jako u odborného soc.poradenství

Sociální služby jsou poskytovány v tyto dny:

Den Hodina
Pondělí 9-18
Úterý 9-12
Středa 9-17

V další dny dle předcházející objednávky.
Terénní forma služby je poskytována vždy po předchozí objednávce.

Objednat službu lze:

 • osobně v uvedených dnech a hodinách
 • mailem na cespo.ul@seznam.cz
 • mailem na pnovak@cespo.eu
 • faxem na čísla 472 770 465 nebo 416 539 161
 • SMS je možné poslat na čísla 604 940 791 nebo 737 070 833.

Tlumočnické služby a výuku znakového jazyka neslyšících objednávejte přímo u p.Holuba i 604 376 804.

Platby za sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.Vyjímka je pouze u montáže kompenzačních pomůcek, kdy je cena za montáž v Ústí nad Labem 350,-Kč. V ostaních místech podle ujeté vzdálenosti autem.

Navazující aktivity CESPO

 • výuka českého znakového jazyka
 • poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
 • organizování volnočasových aktivit
 • přednášková činnost
 • spolupráce s dalšími občanskými sdruženími sluchově postižených občanů na území ČR
 • pomoc při zabezpečování spolkové, kulturní a rehabilitační činnosti
 • obhajoba potřeb, práv, zájmů a nároků sluchově postižených občanů
 • organizování informačních a osvětových činností u zdravé populace o problematice sluchově postižených občanů a jejich integrace do společnosti

Další článek