O CESPO, o.p.s

Nabídka seminářů

Nabízíme seminář o komunikaci se sluchově postiženým klientem.

Seminář s názvem Úvod do komunikace s osobami se sluchovým postižením pod akreditací č. 2014/1493-PC/SP/VP je určen pro:

  • vedoucí pracovníky
  • sociální pracovníky
  • pracovníky v sociálních službách
  • úředníky,kteří přicházejí do styku s osobami se sluchovým postižením.

Seminář má 8 vyučovacích hodin prezenční formou. Účastníci po jeho absolvování obdrží osvědčení platné na celém území ČR.

Na semináři přednáší 2 lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací se sluchově postiženými a to déle než 25 let. Během semináře se promítají 2 krátké filmy k objasnění, co to vlastně je sluchové postižení a problémy v komunikaci.
Účastníci si na konci semináře vyzkouší komunikaci se sluchově postiženým klientem pomocí znakového jazyka neslyšících, jehož krátkou výuku uvidí během semináře. Lektoři odpoví na řadu otázek, žádné téma není tabu.

Seminář se může uskutečnit v prostorách CESPO, o.p.s v Ústí nad Labem nebo přímo v zařízení objednavatele, pokud počet účastníků bude vyšší než 7. V tom případě lektoři přijedou na místo semináře. Platba za účastníka je 1.500,-Kč.

V ceně jsou:

  • výukové materiály
  • tisk osvědčení
  • cestovné lektorů
  • další náklady.

Při větším počtu účastníků se lze domluvit na množstevní slevě.

Dotazy a objednávky lze posílat na mail pnovak@cespo.eu, kde je možné si vyžádat podrobnější informace.

Další článek Předchozí článek