Rady a informace

Zkusil někdo normálně slyšící se vžít do situace sluchově postiženého,který má problémy rozumět mluvené řeči?A to nemluvím o neslyšících od narození,kteří nikdy neslyšeli,jak zní mluvená řeč,zurčí potůček,šumí vítr,zpívají ptáci a další zvuky?

Číst dále...

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Číst dále...

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Číst dále...

Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku? Kdo jej může získat a v jaké výši? Více se dozvíte v následujícím textu.

Číst dále...

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku. V dalším textu najdete podmínky pro vyplácení tohoto příspěvku.

Číst dále...